Felhasználói név Jelszó
Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Kastélydombi Általános Iskola
Cím: 1188 Budapest, Nemes u. 56-60.Email: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net
Telefon: (1)296-0100Fax: (1)290-1993
Gps: 47.4107760 , 19.1966970

Bemutatkozás

A Kastélydombi Általános Iskola Pestszentimre jól megközelíthetõ közpnti helyen található.

Iskolánk, az 1982-ben alapított Kastélydombi Általános Iskola Pestszentimre legfiatalabb és legnagyobb általános iskolája, 45 pedagógus és 469 gyermek második otthona.
Kiemelt célunk és feladatunk, hogy valamennyi tanulónk számára kiváló színvonalú alapképzést biztosítsunk, és minden tanulónkat szorgalmas, a tanuló képességének megfelelõ, eredményes munkavégzésre ösztönözzük. A szülõkkel karöltve törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek szellemileg, testileg és lelkileg harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlõdjenek. Nyugodt, pozitív, a másik megbecsülésén alapuló, családias légkörben folyik intézményünkben az oktatói és nevelõi munka, és tanulóink örömmel járnak a Kastélydombi Általános Iskolába.
Minden évben nagy szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket bemutató foglalkozásainkra, nyílt napjainkra, iskola elõkészítõ foglalkozásainkra, hogy megismerkedhessenek iskolánk életével és a tanító nénikkel. Õsszel segítjük az iskolába történõ beilleszkedést, és nagy gondot fordítunk a gyermekek és családjaik megismerésére, az együttmûködõ tanár-szülõ kapcsolat kialakítására. Újdonságot jelent a 2004/2005-ös tanévtõl az elsõ évfolyamon mûködõ Paletta program, melyrõl az elsõseinknek szóló menüpontban olvashatnak. Alsó tagozatban tanulóink szép, esztétikus tantermekben, emberileg és szakmailag is kiemelkedõ tanító nénik vezetésével tanulnak jelenleg 9 osztályban. Kiemelt szerepet kap alsó tagozaton a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Tanítóink és napközis nevelõink felkutatják és gondozzák a tehetségeket, és fõ állású fejlesztõ pedagógusaink segítségével felzárkóztatják a tanulási nehézséggel küszködõ gyermekeket.
A felsõ tagozat 11 osztályában az alapkészségek kiemelt fejlesztése, és a továbbtanulás, sikeres pályaválasztás elõkészítése a fõ cél. Az eredményesebb munkavégzés érdekében az angol nyelv oktatása már 4. évfolyamtól, a számítástechnika és technika tantárgyaké pedig 5. osztálytól csoportbontásban folyik 7. és 8. évfolyamokon nívócsoportokban tanítjuk a matematikát.
Intézményünk több mint oktatási-nevelési intézmény. Iskolai rendezvények, kirándulások, belföldi és külföldi utazások, táborok, erdei iskolák, meghitt ünnepségek és együttlétek teszik mindennapjainkat is ünneppé. Kiemelt feladatunknak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, és mindennapos testmozgási lehetõséget biztosítunk iskolánk valamennyi tanulója számára. Klubok, szakkörök és tanfolyamok széles skáláját kínáljuk a szabadidõ szervezett eltöltésére. Angol és számítástechnikai tanfolyamok, színjátszó szakkör, rajz és képzõmûvészeti, kerámia és néptánc tanfolyamok, karate, kisiskolás torna, kosárlabda, kézilabda, foci, aerobik, edzések közül választhatnak tanulóink érdeklõdésüknek megfelelõen. Elõkészítõkkel is segítjük a 8. osztályosok felvételi vizsgákra való felkészülését. A sport és tanulmányi versenyeken, kerületi rendezvényeken elért eddigi sikereink is jelzik felénk, hogy helyes úton járunk, és testületünk sikeresen meg tudja valósítani vállalt, pedagógiai programunkban is megfogalmazott küldetését
Szeretnénk a jövõben hagyományainkat megõrizve a kor követelményeinek, valamint a szülõk és tanulóink igényeinek megfelelõen, iskolánk pozitív értékeire építve fejlõdni tovább.
Bõvebb információért kérem kattintson weblapcímünkre!


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink